ב' 22 יול' 2024

Search
Close this search box.

כל מה שצריך לדעת על חלב ישראל בחו"ל ובאמריקה

כל מה שצריך לדעת על חלב ישראל בחו"ל

איסור חלב נכרי מצטרף לשרשרת איסורים אשר נועדו להפריש את ישראל מאכילת מאכלות אסורות, וליצור הבדלה בין ישראל לגויים. מעמדו של החלב הנכרי עבר מספר שינויים בשנים האחרונות, כפי שיורחב בהמשך המאמר.

מה ההגדרה של חלב נכרי

חלב נכרי הוא חלב שנחלב על ידי גוי ללא פיקוח או השגחה של יהודי. המקור לאיסור חלב נכרי הוא בכך שייתכן והחלב הגיע מבהמה טמאה (כולו או בתערובת), וממילא החלב אסור בשתייה. כאשר החלב נחלב ללא השגחה, אולם בוודאות הגיע ממקור טהור – למשל כפר מבודד שמגדלים בו רק פרות – יש פוסקים (החזון איש והרדב"ז לדוגמה), שקבעו שהחלב מותר, ויש שפסקו שגזירת חז"ל חלה בכל מצב והחלב אסור (ערוך השולחן, הט"ז וכדו').

חלב נכרי כיום

הגר"מ פיינשטיין, מגדולי הפוסקים בדור שעבר, פרסם בספרו שיש צדדים להקל בחלב נכרי במדינות מפותחות בהן הפיקוח והרגולציה נאכפים בצורה טובה. במדינות אלה מתיר הר' פיינשטיין לשתות חלב פרה ללא השגחת יהודי, כיוון שאימת השלטון מוטלת על הגוי והוא לא יערב חלב של בהמה טמאה בחלב. בעקבות הר' פיינשטיין פוסקים רבים הורו להקל ליהודי התפוצות לשתות חלב נכרי, במידה והפיקוח במדינה מפותחים. עם זאת, חשוב להדגיש שהיתרו של הר' פיינשטיין מתייחס לחלב טהור בלבד, ולא למוצרים אחרים כמו כשרות דגים, גבינה, שוקולד וכדו' המכילים חומרים רבים נוספים.

Woman buying milk in the supermarket
Woman buying milk in the supermarket

יש שפקפקו בהיתר לשתות חלב נכרי מכיוון שמלבד הבעיה של עירוב חלב בהמה טמאה, קיימות עוד בעיות בחלב נכרי. אחת הבעיות המרכזיות היא ניתוחי בהמה הנפוצים ברפתות בימינו, אשר הופכים את הבהמה לטריפה וממילא החלב היוצא ממנה אסור.

ישראלי השוהה בחו"ל

פוסקים רבים צמצמו את היתרו של הר' פיינשטיין ליהודים המתגוררים בחו"ל, ואינם יכולים להשיג חלב ישראל. כאשר יהודי שוהה בחו"ל לפרק זמן קצר, ניתן להסתמך על היתרו של הר' פיינשטיין, אולם רבנים רבים נוטים להחמיר ולאסור גם בכהאי גוונא, וממליצים להמנע משתיית חלב בתקופת הטיול. כמובן שבעת הצורך ניתן לסמוך על התרו של הר' פיינשטיין, אולם חשוב לציין שאף הוא כתב בספרו שראוי לבעל נפש להחמיר בדבר.

מוצרי מזון מחלב נכרי

דברינו האמורים לעיל מתייחסים לחלב טהור אשר אינו מכיל רכיבים נוספים. בנוגע לגבינות הנעשות מחלב נכרי, נאמר בגמרא שאסור לאכול אותן ממספר סיבות, כמו למשל שמעמידים את החלב בקיבה של בהמה טמאה. כיום, אף על פי שידוע שלא מכינים את החלב באמצעות קיבה טמאה, איסור גבינת עכו"ם עומד על כנו, ואין לאכול גבינה העשויה מחלב נכרי. בנוגע לחמאה – מסורת בידינו שלא ניתן להכין חמאה מחלב של בהמה טמאה, אולם כיום ייצור החמאה נעשה באמצעות הוספת חומרים רבים, כך שאין לאכול חמאה בחו"ל ללא חותמת כשרות. דברים אלה יפים אף ליוגורטים ולשאר מוצרי חלב, אשר מכילים רכיבים נוספים ואין לאכול אותם ללא חותמת של כשר למהדרין.

אוהבים את פורטוגל ? שתפו בקליק

מאמרים נוספים

רוצים לדבר עם המומחים שלנו?

השאירו פרטים ונחזור אליכם

כתבות נוספות

דילוג לתוכן